Stormvarning i stora delar av landet.

Inloggad som ombud. Logga ut?

Villkor & Förköpsinformation

Här hittar du Atlantica Båtförsäkring nuvarande och tidigare villkor samt förköpsinformation!

Villkor & Förköpsinformation

Skillnaden mellan försäkringsvillkor och förköpsinformation är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från försäkringsvillkoret.

I försäkringsvillkoret kan du läsa detaljerat om de villkor som gäller för din båtförsäkring.

Försäkringsbrev

På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

 

Villkorsförändringar 2020-01-01

Här kan du läsa en sammanställning om villkorsändringarna 2020-01-01. Dessa börjar gälla för din försäkring från det datum som ditt avtal förnyas efter den 1 januari 2020. 

Villkor för tecknade försäkringar fram till 31 december 2017

Försäkringsinformation

Aktsamhetskrav & Självrisker